Loading...
Krav MagaRozhovor

Slavo Kizak: Z nesmělých dětí se u nás stávají sebevědomé bytosti

Klub MIRAGE SELF-DEFENCE ACADEMY, který v České Lípě už několik let dává zájemcům různých věkových skupin možnost naučit se sebeobranu, má před sebou další plány a cíle. Více nám o tom pověděl zakladatel MIRAGE SELF-DEFENCE ACADEMY Slavo Kizak.

krav magta++Jaká byla tvoje představa, když jsi v České Lípě zakládal Mirage academy a jak se ty představy vyplnily?
Mojí cílovou skupinou byly od samého počátku děti. V dnešním světě je podle mě nutné učit se už od útlého věku bránit se či dokonce přežít v krizových situacích. Když navíc vídám skupiny dětí poflakujících se po sídlištích bez cíle, pokaždé si říkám, o co všechno přicházejí a jak by se jejich čas dal účelně a zároveň zábavně zaplnit. Momentálně máme asi čtyřicet aktivně cvičících dětí. A protože jejich počet stále narůstá, něco asi děláme dobře. (úsměv) Největší odměnou pro mě je vidět je růst. A tím nemyslím jen po fyzické či technické stránce, ale také psychické. Z nesmělých dětí se u nás stávají sebevědomé bytosti, vytváří se pevná přátelská pouta. Fungujeme jako skvělá parta, kde nikdo nezůstává vzadu, ale jeden druhého posouváme dál a dál.

krav maga+++V čem dál se ještě chcete posouvat?
Chceme vybudovat co největší základnu a rozšířit naše působiště v rámci Mirage academy i o další bojové sporty, na čemž postupně pracujeme. Již nyní si mohou naši cvičenci vyzkoušet prvky juda, boxu, karate a dalších umění pod vedením hostujících instruktorů. Chceme i nadále pořádat semináře s různými mistry ve svém oboru z celého světa, což se nám již několikrát úspěšně podařilo ke spokojenosti všech zúčastněných. Já sám neustále sbírám znalosti a inspiraci od mých učitelů z Ameriky i Izraele, abych měl i nadále co předávat mým studentům, aby v ničem nezůstávali pozadu oproti vývoji ve světě. Máme toho v plánu hodně, ale nechci předbíhat a prozrazovat.

krav maga+Jak celkově vnímáš popularitu krav magy? Nastal v České republice v posledních letech určitý vzestup popularity nebo třeba teprve přijde?
Co se popularity krav magy týče, je každopádně na vzestupu, ale svého vrcholu ještě rozhodně nedosáhla. Když jsem po návratu z USA, kde jsem krav magu již několik let aktivně trénoval, zakládal Mirage academy (nejprve na Slovensku a pak i v Čechách), málokdo věděl, co to vůbec je a odkud se to vzalo. Míst, kde by se krav maga dala trénovat, bylo jen několik v celé republice a instruktoři by se dali spočítat na prstech. Teď je situace mnohem lepší než před lety a toto bojové umění se stává populárním ve všech věkových skupinách. Je důležité najít správného instruktora, který vám bude umět předat všechno, o co v krav maze jde. Doporučuji tedy každému zájemci, aby si nejprve prověřil reference a sám se přesvědčil, než se někomu svěří. Pokud budou instruktoři správně přistupovat k lidem, zájem i popularita ještě naroste.

Autor: Alex Neugebauer

We are using Google Analytics

Please confirm, if you accept our Google Analytics tracking. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to Google Analytics.