Loading...
HlavníNezařazené

GOALBALL pro Davida, inkluze na ZŠ Špičák funguje

14. prosince se konal na ZŠ 28. října /ŠPIČÁK/ v rámci sportovního grantu krajského města Liberec netradiční turnaj pro zrakově postiženého žáka docházejícího na ZŠ.

Davidu Pompovi bylo od narození diagnostikováno vrozené zrakové postižení v rámci praktické nevidomosti – naprostá slepota. I přes toto onemocnění je však David plnohodnotným členem ZŠ, kde zejména v tělesné výchově předvádí úctyhodné výkony, které jsou mnohdy lepší, než u jeho intaktních spolužáků.

Jak by sám vtipně konstatoval: „vytřel jsem jim zrak.“ (úsměv)

Když se David dozvěděl, že se pro něj plánuje turnaj ve sportovní hře, která je ryze vymyšlena pro zrakově postižené žáky, byl nadšením zcela bez sebe – on sám je totiž členem Goalballového výběru pro Liberecký kraj.

Co to vlastně Goalball je?

Jedná se o kolektivní míčový sport provozovaný zejména nevidomými a slabozrakými sportovci, který byl vymyšlen jako prostředek rehabilitace vojáků osleplých za druhé světové války. K samotné hře: hrají proti sobě dvě tříčlenná družstva a cílem hry je dopravit míč za koncovou čárů – haček je však v tom, že vůbec nic nevidíte – což znamená, že všichni hráči i ti nevidomí (kvůli světlocitu) mají klapky na očích.

Pro lepší představu si pusťte následující video z paralympijských her v Londýně 2012:

Teď už již k samotnému turnaji
.

Konal se v prostorách ZŠ ŠPIČÁK, protože hala disponuje dostatečným prostorem. Byla lehce modifikována pravidla, protože turnaj byl připraven pro žáky 9. ročníku, kteří s Davidem strávili celé 4 roky na 2. stupni ZŠ a tak místo 3 na 3 se hrálo 4 na 4.

Bylo postaveno 5 družstev po osmi hráčích, kde každé utkání trvalo 9 minut, takže bylo dostatečně zajištěno, že si všichni hráči pořádně zahrají. V poslední řadě muselo být ještě upraveno hřiště – k tomu stačila jen páska, která vytyčila herní plochu, neboť nejdůležitějším orientačním smyslem byl hmat a druhým v pořadí sluch, poněvadž míč se kterým se hází, má v sobě nainstalované rolničky.

Nádhera tohoto turnaje spočívala v tom, že děti se velmi brzy dokázaly vcítit do Davidovy role a většinou po jednom utkání se naučily úžasně využívat hmat pro orientaci v prostoru. Díky rychlému osvojení klíčových dovedností byly k vidění nádherné a dlouhé výměny. Žáci svoji disciplínou byli naprosto v transu a zticha. Bez toho by hráči neslyšeli kutálející se míč. Však při vstřelení branky panovala obrovská radost jak v publiku, tak u samotných hráčů.

Po skončení herní části se přišlo k slavnostnímu vyhlášení, kde byl David vyhlášen hlavní hvězdou turnaje a oceněn jako nejlepší hráč. Posléze už následovalo jen vyhlášení celkového umístění, kde se Davidovo družstvo umístilo „jen“ na třetím místě – cíle Davida byly nejvyšší.

Zhodnocení turnaje slovy Davida: „Naprosto skvělé a úžasné, jsem nesmírně šťastný, že jsem se mohl zúčastnit. Goalball mě baví a konečně i děti vědí, jaké to je nic nevidět. Myslím, že jsme si to všichni užili.“

ZA TĚLESNOU VÝCHOVU ZŠ Jan Havlásek
Fotky: Alena Zelinková

We are using Google Analytics

Please confirm, if you accept our Google Analytics tracking. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to Google Analytics.